Akademik Personel


Prof. Dr.
Ramazan YAMAN


+902666121194 (6406)
ryaman[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Makine Mühendisliği, Balıkesir MMF, Uludağ Üniversitesi, 1985

Yüksek Lisans
Makine Mühendisliği ABD, İmal Usulleri Bilim Dalı FBE, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1987

Doktora
Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, University College Swansea, İngiltere, 1993

Doçentlik
Endüstri Mühendisliği, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1999

Profesörlük
Endüstri Mühendisliği, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 2007

Araştırma Alanları
Üretim Planlama
Tesis Planlama
Karar Verme
Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Programlama
Uzman Sistemler
Bilgi Sistemleri
KOBİ'lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)
Fabrika Bakım ve Arıza Teşhisi
Fabrika Hizmetleri

Öğr. Gör.
Emine UÇMUŞ


+902666121194 (6403)
eucmus[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Yıldız Üniversitesi, 1989

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Araştırma Alanları
İş Etüdü
Verimlilik Analizi

Yrd. Doç. Dr.
Şimal YAKUT AYMANKUY


+902666121194 (6407)
sayman[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 1993

Yüksek Lisans
İktisat ABD, SBE, Balıkesir Üniversitesi, 1997

Doktora
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD, SBE, Balıkesir Üniversitesi, 2005

Araştırma Alanları
Mühendislik Ekonomisi
alışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Sosyal Politika
İktisat
Mikro Ekonomi
Makro Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası İktisat

Yrd. Doç. Dr.
Özay Umut TÜRKAN


+902666121194 (6408)
uturkan[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1995

Yüksek Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uludağ Üniversitesi, 1998

Doktora
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007

Araştırma Alanları
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşletme Yönetimi
Temel Bilişim Sistemleri,
Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları İşlevleri
Modern İmalat Sistemleri, Pazarlama
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetimde Çağdaş Kavram ve Uyg.İş Etüdü
Verimlilik Analizi

Yrd. Doç. Dr.
Demet GÖNEN


Bölüm Başkan Yardımcısı

+902666121194 (6415)
dgonen[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği Bölümü, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1998

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Doktora
Makine Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2009

Araştırma Alanları
Ergonomi
İstatistiksel Kalite Kontrol
Bilgisayar Destekli Tasarım
Üretim Yönetimi
Yöneylem Araştırması

Yrd. Doç. Dr.
Aslan Deniz KARAOĞLAN


Bölüm Başkanı

+902666121194 (6416)
deniz[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, Mühendisliği Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 2001

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2006

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010

Araştırma Alanları
İstatistiksel Kalite Kontrol
İstatistik,
Yöneylem Araştırması
Yapay Sinir Ağları
Petri netler
Çizelgeleme
Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)
Malzeme İhtiyaç Planlaması
Zaman Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.
Kadriye ERGÜN


+902666121194 (6417)
kergun[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1999

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Sakarya Üniversitesi, 2012

Araştırma Alanları
Yapay Zeka
Metin Madenciliği
İş Zekası
Kesme ve Paketleme Problemleri
Optimizasyon

Yrd. Doç. Dr.
M. Ahmet Beyazıt OCAKTAN


Bölüm Başkan Yardımcısı

+902666121194 (6414)
ocaktan[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1998

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Sakarya Üniversitesi, 2012

Araştırma Alanları
Stokastik Süreçler
Stok Rotalama
Dinamik Programlama
Simülasyon Tabanlı Optimizasyon
Makine Öğrenmesi

Yrd. Doç. Dr.
İbrahim KÜÇÜKKOÇ


+902666121194 (6402)
ikucukkoc[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, MMF, Selçuk Üniversitesi, 2009

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2011

Doktora
Exeter Manufacturing Enterprise Centre, College of Engineering Mathematics and Physical Sciences University of Exeter, Exeter, İngiltere, 2015

Araştırma Alanları
Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Optimizasyonu
Montaj Hattı Dengeleme
Karınca Koloni Optimizasyon Algoritmasi
Genetik Algoritmalar
Arı Algoritmaları
Tabu Arama Algoritması

Arş. Gör. Dr.
Melike Sultan KARASU AŞNAZ


+902666121194 (6413)
karasu[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endustri Muhendisligi, Makine Fakultesi, Yildiz Teknik Universitesi, 2005

Yüksek Lisans
Manufacturing and Production Systems, Industrial & Systems Engineering, University of Wisconsin, Madison, ABD, 2009

Doktora
Makine Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2017

Araştırma Alanları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Rüzgar Santralleri ve Mikro-konumlandırma
QRM (Quick Response Manufacturing)
Dizayn ve Üretim Sistemleri Analizi

Arş. Gör.
Hilal ATICI

(35.Madde-Uludağ Üni.)

hilalatici[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2016

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Uludağ Üniversitesi (devam)

Araştırma Alanları
Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Yöneylem Araştırması

İdari Personel


Memur
Mete Ercan

mercan[at]balikesir.edu.tr
+902666121194 (6310)