Akademik Personel


Dr. Öğr. Üyesi
Özay Umut TÜRKAN


Bölüm Başkanı

+902666121194 (6408)
uturkan[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1995

Yüksek Lisans
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uludağ Üniversitesi, 1998

Doktora
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007

Araştırma Alanları
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşletme Yönetimi
Temel Bilişim Sistemleri,
Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları İşlevleri
Modern İmalat Sistemleri, Pazarlama
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetimde Çağdaş Kavram ve Uyg.İş Etüdü
Verimlilik Analizi

Doç. Dr.
Aslan Deniz KARAOĞLAN


+902666121194 (6416)
deniz[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, Mühendisliği Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 2001

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2006

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010

Araştırma Alanları
İstatistiksel Kalite Kontrol
İstatistik,
Yöneylem Araştırması
Yapay Sinir Ağları
Petri netler
Çizelgeleme
Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)
Malzeme İhtiyaç Planlaması
Zaman Yönetimi

Öğr. Gör.
Emine UÇMUŞ


+902666121194 (6403)
eucmus[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Mühendislik Fakültesi, Yıldız Üniversitesi, 1989

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Araştırma Alanları
İş Etüdü
Verimlilik Analizi

Dr. Öğr. Üyesi
Demet GÖNEN


+902666121194 (6415)
dgonen[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği Bölümü, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1998

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Doktora
Makine Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2009

Araştırma Alanları
Ergonomi
İstatistiksel Kalite Kontrol
Bilgisayar Destekli Tasarım
Üretim Yönetimi
Yöneylem Araştırması

Dr. Öğr. Üyesi
Kadriye ERGÜN


+902666121194 (6417)
kergun[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1999

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Sakarya Üniversitesi, 2012

Araştırma Alanları
Yapay Zeka
Metin Madenciliği
İş Zekası
Kesme ve Paketleme Problemleri
Optimizasyon

Dr. Öğr. Üyesi
M. Ahmet Beyazıt OCAKTAN


+902666121194 (6414)
ocaktan[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, MMF, Balıkesir Üniversitesi, 1998

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2004

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Sakarya Üniversitesi, 2012

Araştırma Alanları
Stokastik Süreçler
Stok Rotalama
Dinamik Programlama
Simülasyon Tabanlı Optimizasyon
Makine Öğrenmesi

Dr. Öğr. Üyesi
İbrahim KÜÇÜKKOÇ


Bölüm Başkan Yardımcısı

+902666121194 (6402)
ikucukkoc[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, MMF, Selçuk Üniversitesi, 2009

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2011

Doktora
Exeter Manufacturing Enterprise Centre, College of Engineering Mathematics and Physical Sciences University of Exeter, Exeter, İngiltere, 2015

Araştırma Alanları
Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Optimizasyonu
Montaj Hattı Dengeleme
Karınca Koloni Optimizasyon Algoritmasi
Genetik Algoritmalar
Arı Algoritmaları
Tabu Arama Algoritması

Doç. Dr.
Gülşen AYDIN KESKİN


2547/40-b

+902666121194 (6405)
gaydin[at]kocaeli.edu.tr
Kişisel Web Sayfası

Lisans
Endüstri Mühendisliği, Kocaeli Üniversitesi, 2000

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, Kocaeli Üniversitesi, 2003

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, Kocaeli Üniversitesi, 2008

Araştırma Alanları
Üretim Planlama ve Kontrol
İş Sıralama ve Çizelgeleme
Sınıflandırma Algoritmaları

Arş. Gör. Dr.
Melike Sultan KARASU AŞNAZ


+902666121194 (6413)
karasu[at]balikesir.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
CV

Lisans
Endustri Muhendisligi, Makine Fakultesi, Yildiz Teknik Universitesi, 2005

Yüksek Lisans
Manufacturing and Production Systems, Industrial & Systems Engineering, University of Wisconsin, Madison, ABD, 2009

Doktora
Makine Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2017

Araştırma Alanları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Rüzgar Santralleri ve Mikro-konumlandırma
QRM (Quick Response Manufacturing)
Dizayn ve Üretim Sistemleri Analizi

Arş. Gör.
Hilal ATICI

(35.Madde-Uludağ Üni.)

hilalatici[at]balikesir.edu.tr
CV

Lisans
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Balıkesir Üniversitesi, 2016

Doktora
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Uludağ Üniversitesi (Devam)

Araştırma Alanları
Tedarik Zinciri Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Yöneylem Araştırması

Arş. Gör.
Bengü GÜNGÖR


bengu.gungor[at]balikesir.edu.tr

Lisans
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2016

Yüksek Lisans
Endüstri Mühendisliği ABD, FBE, Dokuz Eylül Üniversitesi (Devam)

Araştırma Alanları
İnovasyon Yönetimi
Yöneylem Araştırması

İdari Personel


Memur
Mete Ercan

mercan[at]balikesir.edu.tr
+902666121194 (6310)