ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ İZLEME SİSTEMİ


Bu sistem Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme tezlerini izleme ve değerlendirme amacıyla kurulmuştur.

BAUN Endüstri Mühendisliği Tez Kataloğu

Bu dergi, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bitirme tezlerini izleme ve değerlendirme amacıyla kurulmuştur. Kullandığımız izleme sistemi (EMTİS); bitirme tezi hazırlayan öğrencilerin hazırladıkları tezleri sisteme yükleyebilmeksine olanak tanımakta, danışmanlarca tezleri incelenebilmekte ve yıllar bazında arşivlenerek sonraki dönemlerde tez hazırlayan öğrencilerin yararlanabileceği bir tez arşivini bünyesinde barındırmaktadır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt