Bölüm Komisyonları


Staj Komisyonu
Başkan Öğr. Gör. Emine Uçmuş
Üye (Serbest Staj) Yrd. Doç. Dr. Kadriye Ergün
Üye (Atölye Stajı) Yrd. Doç. Dr. M. A. Beyazıt Ocaktan Araş. Gör. Dr. İbrahim Küçükkoç
Üye (İşletme Stajı) Öğr. Gör. Emine Uçmuş Yrd. Doç. Dr. Demet Gönen
Mezuniyet Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Aslan Deniz Karaoğlan
Üye Yrd. Doç. Dr.Şimal Yakut Aymankuy
Üye Yrd. Doç. Dr. Özay Umut Türkan
Üye Öğr. Gör. Emine Uçmuş
Üye Yrd. Doç. Dr. Demet Gönen
Üye Yrd. Doç. Dr. M. A. Beyazıt Ocaktan
Üye Yrd. Doç. Dr. Kadriye Ergün
Üye Araş. Gör. Dr. İbrahim Küçükkoç
Farabi Değişim Programı Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Özay Umut Türkan
Üye Yrd. Doç. Dr.Şimal Yakut Aymankuy
Üye Yrd. Doç. Dr. Kadriye Ergün
Mevlana Değişim Programı Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Şimal Yakut Aymankuy
Üye Yrd. Doç. Dr. Demet Gönen
Üye Yrd. Doç. Dr. Kadriye Ergün
Erasmus+ Değişim Programı Komisyonu
Başkan Araş. Gör. Dr. İbrahim Küçükkoç
Üye Yrd. Doç. Dr. Özay Umut Türkan
Üye Yrd. Doç. Dr. M. A. Beyazıt Ocaktan
Dikey Geçiş İntibak ve Muafiyet Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. M. A. Beyazıt Ocaktan
Üye Yrd. Doç. Dr. Demet Gönen
Üye Araş. Gör. Dr. İbrahim Küçükkoç
Yatay Geçiş İntibak ve Muafiyet Komisyonu
Başkan Araş. Gör. Dr. İbrahim Küçükkoç
Üye Yrd. Doç. Dr. M. A. Beyazıt Ocaktan
Üye Öğr. Gör. Emine Uçmuş
Çift Anadal İntibak Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Kadriye ERGÜN
Üye Öğr. Gör. Emine Uçmuş
Üye Araş. Gör. Dr. İbrahim Küçükkoç
Burs Komisyonu
Başkan Yrd. Doç. Dr. Demet Gönen
Üye Yrd. Doç. Dr. Şimal Yakut Aymankuy
Üye Yrd. Doç. Dr. Özay Umut Türkan